martes, 4 de novembro de 2014

Existen os universos paralelos?

A hipótese física dos Universos Paralelos  explica a posible existencia de varios universos complementarios ó noso.

Creese na existencia destes porque a teoría do Big Bang di que a enerxía non explotou toda ó mesmo tempo. Polo tanto, grazas a esta gran cantidade de enerxía tiveron lugar sucesivos Big Bangs e desta forma creáronse universos paralelos.

Académicos na Universidade de Australia non só cren que estes universos existen, senon que interactúan entre sí, é dicir, que se inflúen os uns ós outros pero pénsase que cada un destes universos ten  diferentes propiedades.

Esto podería sevir de axuda para entender algúns enigmas da mecánica cuántica, a cal estuda o funcionamento do universo, pero sería moi dificil confirmar esta hipótese, a cal estivo presente na mecánica cuántica dende 1957.

1 comentario: